Direktverkande el

Det finns många olika system för uppvärmning av bostäder och alla har sina för- och nackdelar. Vissa medför stora kostnader vid installation men är effektiva och producerar värme till låg kostnad. Vissa system kräver en del skötsel och underhåll medan andra är underhållsfria. För att installera vissa typer av system kan en omfattande ombyggnad av huset behövas. Ett system som är billigt, enkelt att installera och som går att installera i alla typer av hus är direktverkande el. Detta systemet är inte det effektivaste värmesystemet som finns men det är billigt att installera, det kräver ingen skötsel eller underhåll och moderna system för direktverkande el är relativt effektiva.

  • Lågt pris
  • Enkel installation
  • Går att installera i alla typer av fastigheter

Att välja värmesystem

När du väljer värmesystem till ditt hus kan du inte alltid själv bestämma, det är många faktorer som påverkar vilka olika system du kan välja bland. Har ditt hus tidigare haft värmepanna och har ett vattenburet värmesystem kan du i princip välja vilket system som helst. Saknar ditt hus skorsten och saknar det vattenburen värme är valmöjligheterna mer begränsade. Du kan antingen installera ett system för vattenburen värme vilket kräver en ombyggnad av huset eller välja ett system som inte använder vatten. Väljer du att inte använda vattenburen värme finns det i princip bara två olika system för uppvärmning att välja mellan, värmepump eller el-radiatorer.

Har ditt hus en öppen planlösning kan du välja att installera en luftvärmepump. Dessa har hög effektivitet men fungerar bara om ditt hus har en öppen planlösning. Är husets planlösning sådan att den varma luften inte når alla rum kan du komplettera med el-radiatorer. Är planlösningen inte alls öppen är radiatorer för direktverkande el i alla rum den bästa lösningen för ditt hus. Direktverkande el förbrukar mer el än en luftvärmepump men dessa radiatorer har också fördelar. Huset blir inte “blåsigt” på samma sätt som om du skulle använda en luftvärmepump. El-radiatorer ger en behagligare värme i hemmet.

Fördelar med direktverkande el

El-radiatorer är billiga att köpa, tio el-radiatorer kostar ungefär lika mycket som en luftvärmepump. El-radiatorer har mycket lång livslängd och de är i regel helt underhålls- och problemfria. De är enkla att installera, vissa el-radiatorer kan du till och med installera själv eftersom de har stickpropp. De är dessutom betydligt mycket snyggare än luftvärmepumpar. El-radiatorer går att använda som enda värmekälla men kan också användas för att komplettera andra värmesystem. Har ditt hus till exempel en flispanna kanske det ändå är lite kallt i något rum. Det är då betydligt enklare och billigare att installera en el-radiator i detta rum än att montera ett nytt element för vattenburen värme.

Äldre el-radiatorer kunde ibland bli så varma att man brände sig på dem. Dessa radiatorer luktade också ofta illa när de var varma och de värmde upp rummen ojämnt. Intill radiatorn blev det mycket varmt medan resten av rummet kunde vara kallare. Moderna radiatorer blir inte så varma att man riskerar att bränna sig på dem. Värmen de sprider fördelar sig jämnt i rummet och det är en behaglig värme. Moderna el-radiatorer har dessutom ofta många finesser. Det går att programmera moderna el-radiatorer så att värmen sänks under natten vilket både är behagligt och minskar din elförbrukning.

Olika typer av direktverkande el

Det finns två vanliga typer av el-radiatorer. Vanliga el-radiatorer och oljefyllda el-radiatorer. Många anser att oljefyllda radiatorer ger en mjukare och behagligare värme. Moderna radiatorer av båda dessa typer ger en mjuk och behaglig värme men de vanliga el-radiatorerna värms snabbare upp och svalnar snabbare och fungerar därför bättre som komplement åt till exempel en luftvärmepump. Dessa vanliga el-radiatorer fungerar också bättre om du vill programmera dem för att till exempel sänka temperaturen i bostaden när du är på arbetet. För fuktiga miljöer finns det speciella radiatorer och det finns också frostvakter som hindrar ouppvärmda utrymmen från att frysa.