Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett system för uppvärmning av byggnader och kranvatten som är vanligt i Sverige men ovanligt utomlands. Detta är ett i mångt och mycket genialiskt system som ger ditt hus värme och varmvatten till relativt låg kostnad.

Förutom att du får värme och varmvatten till låg kostnad slipper du att med jämna mellanrum behöva reparera eller byta värmesystem. Ytterligare en fördel är att fjärrvärme är ett relativt miljövänligt sätt att producera värme. I fjärrvärme utnyttjas stordriftsfördelar, ett fåtal värmekällor används för att värma upp hela städer. Dessa värmekällor kan tack vare stordriftsfördelar använda sig av avancerad och dyr teknik för att rena rök och annat.

  • Fjärrvärme är problemfritt
  • Ett miljövänligt alternativ

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme fungerar genom att vatten värms upp i värmeverk eller att ånga produceras i kraftvärmeverk. Det varma vattnet eller spillvattnet från ångan pumpas ut i välisolerade rör som ligger nergrävda i marken. Från dessa rör går förgreningar till hus och andra fastigheter. Med hjälp av en värmeväxlare överförs värmen från fjärrvärme-vattnet till husets värmesystem. Värmeverk används endast till att producera varmvatten. Kraftvärmeverk producerar ånga, ångan driver en turbin som producerar el, spillvattnet används för uppvärmning av hus. Värmeverk och kraftvärmeverk använder många olika bränslen för att producera varmvatten och ånga. Tidigare användes ofta kol eller torv, idag försöker de använda mer miljövänliga alternativ.

En stor del av bränslet i värmeverken består idag av avverkningsrester från skogen. Grenar, kvistar och stubbar mals till flis och eldas i verken. Även avfall används i allt större utsträckning, dels byggavfall som virke och byggnadsskivor men framförallt annat avfall. Vi sorterar ofta vårt avfall i olika kärl, brännbart och restavfall. Brännbart avfall eldas upp i värmeverken och bidrar till att producera varmvatten och el. I vissa kommuner används också spillvärme från industrier för att värma upp vatten till fjärrvärmesystemet. För husägare är det mycket enkelt att använda fjärrvärme, allt som behövs är en värmeväxlare och den levereras ofta av fjärrvärmeleverantören.

Installera fjärrvärme

Tycker du att detta låter bra? Bor du i en större tätort har du antagligen möjlighet att ansluta ditt hus till fjärrvärmenätet och det finns fördelar med fjärrvärme. Har ditt hus en oljepanna? Att elda med olja är både dyrt och skadligt för miljön. Är din panna dessutom gammal finns det även en risk att den går sönder. Går den sönder gör den det kanske på årets kallaste dag. Installerar du fjärrvärme slipper du oroa dig över att pannan skall gå sönder. Fjärrvärme är dessutom nästan alltid billigare än att använda olja för uppvärmning av ett hus, det är dessutom bättre för miljön.

Har du en ved- eller pelletspanna är det inte säkert att fjärrvärme kommer att sänka uppvärmningskostnaden för din bostad. Du slipper dock den oro det innebär att ha en panna som kan gå sönder. Att elda med ved eller pellets innebär också lite arbete som du slipper med fjärrvärme. Skall du resa bort och vill ha låg värme på medan du är bortrest är detta enklare med fjärrvärme jämfört med en vedpanna. Det som gör fjärrvärme så attraktivt är främst enkelheten, någon annan tar hand om uppvärmningen av ditt hus och du behöver inte oroa dig för att din panna skall gå sönder.

Nackdelar med fjärrvärme

Fjärrvärme går endast att installera i hus som har vattenburen värme. Har du inte vattenburen värme får du välja ett annat system för uppvärmning, till exempel en luftvärmepump. Du kan bara ansluta dig till fjärrvärmenätet om det finns ett sådant. Bor du på landsbygden eller i utkanten av en stad finns det troligen inget fjärrvärmenät och du får välja en annan lösning för att värma upp ditt hus. Det största problemet med fjärrvärme är dock bristen på konkurrens. Det finns i regel endast en leverantör av fjärrvärme i varje stad vilket ibland märks på priset. Vissa kommuner har mycket höga avgifter för fjärrvärmen.