Jordvärme eller bergvärme?

Att välja värmesystem till bostaden är inte alltid enkelt. Här gäller det att läsa på ordentligt för att hitta den variant som passar bäst för hemmets behov. En sak är dock säker – genom att välja rätt värmesystem kan du spara massor av pengar, särskilt om du idag använder en äldre form av uppvärmning. Dessutom gör du miljön en stor tjänst genom att välja en variant som inte kräver lika mycket energi för att fungera. Det finns ett flertal olika alternativ att välja mellan och i denna artikel ska vi jämföra bergvärme och jordvärme; två populära uppvärmningsformer som lönar sig i längden.

  • Välj rätt uppvärmningssystem och spara pengar
  • Jordvärme och bergvärme är två populära uppvärmningsmetoder

Bergvärme

Det är svårt att bedöma om bergvärme eller jordvärme är den mest populära uppvärmningsformen, eftersom de placeras i samma kategori. De kan vid en första anblick se mycket lika ut och det finns absolut stora likheter dem emellan, men det finns även vissa skillnader. En stor skillnad är att bergvärme kräver borrande i marken och det måste i regel borras ganska djupt. En regel säger att du måste nå 23 meter under marken per kilowatts effekt, men det här varierar beroende på vart fastigheten är placerad. Djupet beror bland annat på hur långt avståndet ner till berggrunden är, det vill säga det aktiva djupet.

Innan installatören börjar borra måste man göra noggranna beräkningar för att uppnå ett optimalt resultat. Här använder man sig av ett särskilt beräkningsprogram för att kunna avgöra vilken dimension värmepumpen ska ha. Det här gör man baserat på bergets beräknade värmeledningsförmåga, det så kallade “lambdavärdet”. Eftersom borrdjupet varierar kan priset skilja sig en hel del mellan olika installationer. Baserat på 160 meters djup bör kostnaden dock landa på kring 50 000 kronor. För att detta ska löna sig gäller det alltså att du bor kvar i huset ett tag. Själva arbetet med borrning och installation tar inte mer än två, tre dagar.

Jordvärme

Vid installation av jordvärme gräver man ner en så kallad kollektorslang på ett djup där den inte kan drabbas av frost. Jordvärmen passar allra bäst i kompakt mark där det exempelvis finns mycket lera eller sand blandat med vatten. Installatören måste med andra ord först undersöka marken noggrant för att beräkna hur kollektorslangen ska grävas ner. En porös mark kräver dessutom en längre slang, vilket förstås påverkar den totala kostnaden för installationen. För att värma upp en normalstor villa får du räkna med att det går åt omkring 300 och 500 meter slang vid installation av jordvärme.

Kostnaden för att installera jordvärme är dock betydligt lägre än för bergvärme. För motsvarande exempel ovan, där kostnaden för bergvärme är cirka 50 000 kronor, blir den ungefärliga kostnaden för jordvärme cirka 20 000 kronor – det vill säga runt 30 000 kronor billigare. Tiden det tar att installera jordvärmen är ungefär densamma som för bergvärme, det tar några få dagar innan allt är klart. Markingreppet vid installation av jordvärme är dock ganska omfattande, vilket är bra att känna till. Återställningsarbetet kan i sig medföra en ganska betydande merkostnad som definitivt bör räknas med. Dessutom kan uppvärmningen av marken påverka växtligheten i trädgården negativt.

Sammanfattning

Vilket alternativ är då bäst: jordvärme eller bergvärme? Valet handlar mycket om var någonstans du bor, det vill säga vad för typ av tomt och mark som installationen ska utföras i. Är det långt ner till berggrunden kommer bergvärme bli ett ganska dyrt alternativ eftersom man måste borra djupt ner i marken. Å andra sidan kan jordvärme också bli dyrt om marken är porös och måste kompenseras med en extra lång kabel. Oavsett alternativ innebär installationen en investering som återbetalas med tiden, så det gäller att du planerar att bo kvar i samma bostad under ett antal år framöver.