Oljepanna

I många år har oljepanna varit ett vanligt sätt att värma upp sitt hus. Vedeldningen behövde ständig manuell service och att elda med ved i större fastigheter tog lång tid. Uppvärmning med olja blev då ett möjligt val som avlastade mycket. Förbränningspannan konverterades till att hantera olja som råvara och oljan kom med lastbil och pumpades över till en cistern. Automatiskt pumpades oljan in i förbränningsugnen och värmen gick ut i huset i samma vattenburna system som tidigare. Detta blev en stor vinst i arbetsinsats och därmed väldigt populär. Dock vet vi idag att oljepannan har ett flertal negativa effekter på din privatekonomi, miljön i stort och även din närmiljö.

  • Oljepannan är enklare att hantera än vedpannan
  • Att installera en oljepanna blev en stor tidseffektivisering för uppvärmning
  • Idag vet vi om ett flertal negativa miljöaspekter med att elda med olja

Mer fakta om oljepannan

Oljepannan hade sin storhetstid från efterkrigstiden och fram till 1980-talet. Idag är det dock få människor som installerar en ny oljepanna. Den har fått stå till sidan för andra mer miljövänliga värmesystem. Även de som fortfarande har en oljepanna i sitt hem söker efter alternativa lösningar. Den främsta anledningen är som sagt miljön men också att priset på olja har skjutit i höjden. Oljepannan har inte lyckats konkurrera ut de nya lösningar som kommit fram tack vare att olja är ett fossilt bränsle. Du som är insatt i miljön vet säkert att världen arbetar på flera substitut för just oljan.

Oljepannan kräver dessutom ett väldigt stort utrymme i din bostad plus en skorsten som kan släppa ut alla rökgaser på ett effektivt sätt. När oljepannan kom var miljön inte i lika stort fokus som idag och det var få som tänkte på de negativa konsekvenser som en oljepanna för med sig. En annan negativ aspekt med oljepannan är att den måste kontrolleras med jämna mellanrum samt vara godkänd av din kommun. Du kommer dessutom få betala en väldigt stor kostnad som din oljetank skulle börja läcka. Bara att installera en oljepanna kostar idag runt 40 000 kronor.

Miljövänliga alternativ till oljepannan

Har du för närvarande en oljepanna i ditt hem men vill byta ut den mot ett mer miljövänligt alternativ? Du kan ofta behålla ditt nuvarande system i huset och endast byta ut själva förbränningsugnen. Är oljepannan av äldre modell brukar det rekommenderas att behålla en viss del av oljeförbränningen som komplement när köldgraderna kryper neråt. Samma vattenburna värmesystem kan även användas för till exempel fjärrvärme, en värmekälla som mestadels finns att tillgå i storstäder, en återvinning av stadens spillvärme. Här försvinner dock din egna värmekälla där eldningspannan fysiskt är placerad och detta bör observeras för eventuell ökning av fukt och drag i huset.

Värmepump av något slag är ett vanligt alternativt uppvärmningssystem som har många möjligheter men det gäller att välja rätt efter förutsättningarna. Här tar du bort hela oljepannan och baserar värmekällan på direktverkande el och utomhustemperaturen. Det finns värmepumpar som producerar värme som du kan sprida ut i ditt befintliga vattenburna system och det finns värmepumpar som enbart producerar varmluft som direkt sprids in i huset. För ett större hus kräver det senare systemet flera fysiska enheter för en viss kapacitet och värmespridning i flera plan. Fördelen med de olika värmepumparna är att de finns i flertalet olika prislägen och kombinationer.

Sammanfattning och tankar kring uppvärmning med oljepanna

Att värma sitt hus med olja inte har någon framtid är något som alla kan stå bakom idag. De stora negativa miljöeffekterna och priskänslighet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det finns alternativ, både idag och spännande framtidslösningar och de flesta fastighetsägare startar en utfasning av oljan genom olika steg och förbättrande komplement. Du behöver inte ens byta ut hela din panna utan använder dig fortfarande av det befintliga systemet. För att minska oljeförbrukningen och påbörja utfasningen är en kompletterande luft-värmepump ett bra alternativ. Skulle du vara en av dem som fortfarande har en oljepanna i din bostad bör du fundera på att ersätta den snarast möjligt.