Pellets

Är du nyfiken på pellets som uppvärmningsmetod? Vill du kanske veta hur uppvärmning med pellets går till och vad det finns för krav och kostnader för denna metod? I denna artikel kommer vi att berätta mer ingående om pellets som uppvärmning. Pellets är en relativt modern uppvärmningsmetod som är en utveckling av vedeldning. Pellets tillverkas av biprodukter från skogsindustrin och består till exempel av flis och sågspån som är hårt pressat till pellets. Pellets räknas som biobränsle och anses inte ha negativ påverkan på klimatet. Ved anses vara koldioxidneutralt då träden rensar atmosfären på koldioxid, och på så vis väger upp för den koldioxid som uppstår vid eldning.

  • Pellets är ett biobränsle och därmed skattebefriat
  • Automatisk funktion som kräver lite arbete
  • Kräver en del plats

Hur pellets fungerar som uppvärmning

Förutom att pellets är ett miljövänligt alternativ att värma upp fastigheten med, så är pellets också relativt självgående. Detta om du har en större lagringstank, och inte enbart den inbyggda tanken i pannan. Om vi jämför med vedeldning så sker uppvärmningsprocessen med pellets per automatik, vilket gör att du slipper lägga tid på uppvärmningen. När du ska använda dig av pellets behöver du installera en pelletspanna och en brännare. Vill du även kunna värma tappvattnet i fastigheten krävs det att huset har ett värmesystem baserat på vatten. Man kan också använda en pelletspanna som enbart värmer upp inomhusluften, likt en luftvärmepump, men att den går på pellets.

Pellets är tre gånger så effektivt som ved och pelletsen förvaras i en stor lagringstank som är kopplad till pelletspannan med ett rör. När värmen ska ökas transporteras en viss mängd pellets till pannan, och väl i pannan antänds pelletsen. De varma rökgaserna som sedan bildas stiger uppåt och leds genom ett rörsystem. Rörsystemet blir varmt och värmer därmed vattnet i pelletspannan som i sin tur värmer vattnet i radiatorerna och tappvattnet. Överflödiga rökgaser stiger ut genom skorstenen, precis som vid vedeldning. Eftersom pellets är skattebefriat blir dina uppvärmningskostnader inte höga. En normalstor villa som kräver kring 5 kubik pellets/år kostar kring 10 000 kronor.

Fördelar och nackdelar med pellets

För att direkt gå in på vilka fördelar och nackdelar det finns med pellets kan vi börja med att pellets är ett miljövänligt alternativ, något som är väl så viktigt. Pellets är också en mer självgående uppvärmningsmetod än vedeldning, detta särskilt om du köpt eller byggt till en större lagringstank. Använder du pannans lagringstank behöver du troligen fylla på lite pellets varje dag under vintern. En nackdel med denna självgående metod är dock att du behöver kunna lagra pelletsen någonstans och behöver således ett större pannrum, eller en tillbyggnad i anslutning till pelletspannan. Har du en tillräckligt stor lagringstank behöver den enbart fyllas på en till två gånger om året.

En annan fördel med pellets är att det är en billig uppvärmningsmetod, särskilt för en normalstor villa. Med pellets kan du, om du har möjlighet, både värma upp inomhusluften och husets vatten för omkring 10 000 kronor om året. Att installera en helt ny pelletspanna, brännare och lagringstank kan kosta mellan 80 – 100 000 kronor, men denna kostnad är låg till skillnad från många andra uppvärmningsmetoder som kan värma både inomhusluft och vatten. Har du redan en gammal oljepanna eller dylikt kan det bli ännu billigare, då man kan använda sig av denna. För en nyinstallation kan det dock krävas bygglov för denna typ av anläggning i vissa kommuner.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi säga att pellets är en miljövänlig, billig och komplett uppvärmningsmetod om du har utrymmet för att installera en anläggning. Allra bäst fungerar metoden om du redan har ett vattenburet radiatorsystem i fastigheten. De allra flesta som funderar på pellets har redan en fastighet med antingen ved- eller oljeuppvärmning, och för dessa fastigheter passar pellets utmärkt då det kräver mindre dagligt arbete samt är billigare än olja. Vill man addera lite mysfaktor till sin fastighet kan man även köpa en pelletskamin, som även den ger uppvärmning, och som också går på pellets. Med denna artikel hoppas vi att du har fått lite mer information om pellets som uppvärmningsmetod!