Solenergi

Solenergi syns allt mer i vår vardag, många villaägare och företag väljer nuförtiden att investera i paneler för att kunna bruka solenergi. Trenden med solenergi kommer i fas med att klimatförändringar sker och världens befolkning blir allt mer medveten om detta. Genom diverse olika naturkatastrofer och förhöjda temperaturer vilket har fått folkmassor att vandrar mellan länder gör det omöjligt att inte lägga märke till att något håller på att hända med jorden. Ett sätt att bidra till minskade utsläpp är just att använda sig av solenergi för att driva produktioner, bruka hushållsel eller att använda det till uppvärmning av bostäder.

  • Solens energi kommer inte ta slut i en överskådlig framtid
  • Solenergi släpper inte ut växthusgaser

Solens energi

Solenergi är precis som det låter, energi som kommer från solen. Solenergi anses vara en förnybar energikälla då den inte avger sig några utsläpp under driften. De vanligaste områdena där denna moderna typ av värmesystem används är för uppvärmning och vardaglig elförbrukning. När solen används för att värma upp kallas denna värme för solvärme. Det vanligaste sättet att kunna producera solvärme är genom paneler eller så kallade solfångare på väggar eller tak som tar emot solens strålar och förvandlar detta till energi. Det vanligaste som värms upp i de svenska hemmen genom solvärme är temperaturen inne i hemmen samt det varmvatten som dagligen förbrukas.

Solel är en del i begreppet solenergi som är väldigt populärt. Solel eller solkraft som det också kan kallas är el som produceras i solkraftverk. Denna process kan ske på två olika sätt, genom en termisk process eller med hjälp utav solceller. Processen där vi använder oss av solceller är idag det vanligaste sättet att få solel. Termisk solkraft går till så att man koncentrerar solens strålning med hjälp av speglar till en specifik punkt, genom detta tillvägagångssätt har vi möjligheten att få upp väldigt höga temperaturer som i sin tur kan driva till exempel en ångturbin eller en värmemaskin.

För och nackdelar

Om du som privatperson funderar på att investera i solenergi i ditt hem kan det vara bra att vara medveten om vilka för och nackdelar som finns med just denna värmekälla. Många tror att energi från solen enbart har positiva sidor men som med mycket annat finns även en del nackdelar. På vinter när solen inte tittar fram lika frekvent som på sommaren så produceras betydligt mycket mindre energi, därför är det vanligt att kombinera med andra värmekällor. Trots att vi i Sverige får solcellsbidrag från staten så är det fortfarande väldigt dyrt för privatpersoner att gå över från annan energi till solenergi.

https://www.youtube.com/watch?v=bIfUV8_ge1A

Förutom att det är riktigt bra ur ett miljöperspektiv så ökar även värdet på din bostad om du har solpaneler installerade. En annan fördel är att det i princip är underhållsfritt med solpaneler och oftast får du en lång garanti när du väljer att gå över till användning av energi från solen. Du får som sagt betala ett högt pris när du installerar solvärme till din bostad men när du väl har fått allting på plats så har du en kostnadsfri energikälla till ditt hushåll under en lång period. Ju högre kvalité du väljer desto längre livslängd.

Kostnad

Om du har bestämt dig för att installera solceller till din bostad så är den enklaste och mest vanliga vägen att gå via ett elbolag och köpa ett komplett solcellspaket. Vill du däremot komma ner lite grann i pris så kan det vara smart att gå direkt via återförsäljarna. Vad priset i slutändan hamnar på avgörs av en rad olika faktorer, till exempel vilken kvalité du väljer, antalet kilowatt du vill installera, vilken typ av växelriktare du vill köpa, vart på huset du vill installera panelerna och så vidare. Många faktorer som sagt men en generell kostnad per installerad kilowatt solcell ligger runt 20 000 kronor.