Värmepumpar

Värmepumpar skapar värme genom att separera värme och kyla genom en teknisk process. En värmepump som används för att värma en bostad blåser ut kall luft utanför huset och varm luft in i huset. Beroende på vilken typ av värmesystem ditt hus tidigare haft kan du välja mellan olika typer av värmepumpar. Vissa av pumparna värmer endast upp luft som blåses in i huset medan andra värmepumpar värmer upp vatten. Var värmepumparna hämtar sin värme skiljer sig också. Vissa nyttjar den värme som finns i luften, medan andra nyttjar den värme som finns i jorden eller som finns djupt ned i berggrunden.

  • Värmepumpar finns för både luft- och vattenburen värme
  • Värmepumpar tar tillvara på den lilla värme som finns i luften, jorden eller bergen

Hur värmepumpar fungerar

En värmepump fungerar genom att med hjälp av en teknisk process separera värme från kyla. Oavsett hur kallt det är ute finns det lite värme i luften. En värmepump avskiljer den lilla värmen som finns och använder den för att värma upp ditt hus. En värmepump som hämtar värmen direkt från luften är den minst effektiva typen. Hämtas värmen från jorden ökar effektiviteten något eftersom det är lite varmare under jord. Den effektivaste typen av värmepump är en värmepump som hämtar värme djupt nere i berggrunden. Effektiviteten hos en värmepump mäts i en skala som kallas för COP.

Om en värmepump har ett COP värde på tre innebär det att en kilowatt el ger tre gånger så mycket värme. Ett COP värde på runt tre är normalt för luftvärmepumpar men det finns luftvärmepumpar som har COP värde på upp till fem. Värmepumpar för jord- och bergvärme har vanligtvis högre COP värde än så, COP värde på runt fem är inte ovanligt för dessa pumpar. Värmepumpar ger dock inte så höga COP värden konstant, detta är under helt optimala förutsättningar. En värmepump som hämtar värmen direkt ur luften tappar mycket effekt när det blir riktigt kallt ute.

Luft eller vatten

Om ditt hus har en gammal oljepanna du vill byta ut, eller om huset har en vedpanna och du har tröttnat på att ägna tid åt att hantera veden är en värmepump att bra alternativ. Har huset tidigare varit utrustat med panna har du antagligen ett system för vattenburen värme. I så fall kan du välja mellan minst tre typer av värmepumpar. Du kan använda ett så kallat luft-vatten system. En värmepump som hämtar värmen direkt från luften värmer upp vattnet i ditt värmesystem. Detta är den minst effektiva, men billigaste lösningen för vattenburen värme. Vill du ha ett effektivare system får du borra eller gräva.

Värmepumpar som hämtar värmen ur jorden eller berggrunden är mest effektiva, men också dyrast att installera då det krävs grävning eller bergsborrning och att slangar läggs i mark eller berg. Bergvärme är det system som ger högst COP värde och det ger ett högt värde även när det är riktigt kallt ute. Vill du ha ett riktigt effektivt system som ger dig mycket värme och en låg elräkning är detta det absolut bästa systemet. Saknar ditt hus vattenburen värme kan du installera en luftvärmepump. En sådan blåser in varmluft i huset och ger behaglig värme och en låg elräkning. Detta är dessutom den billigaste typen av värmepump.

Frånluftsvärmepump

För att en luftvärmepump skall fungera effektivt krävs det en öppen planlösning och att det inte är allt för kallt ute. Dessa värmepumpar är inte så effektiva i extrem kyla. Är du ute efter en effektivare värmekälla än en luftvärmepump men inte vill betala för jord- eller bergvärme kan en frånluftsvärmepump vara ett alternativ. Nyare välisolerade hus är utmärkta att använda denna typ av värmepump i. En frånluftsvärmepump använder den uppvärmda luften som ventileras ut från huset för att värma upp luft eller vatten. Denna typ av värmepump är nästan lika effektiv som bergvärme, men mycket billigare då du slipper bergsborrning och slangdragning.