Vedpanna

Många människor, framförallt på landsbygden använder fortfarande vedpanna för att värma upp sina hus. Detta beror inte bara på gamla traditioner och liknande, många unga människor installerar vedpannor i sina bostäder och det finns fördelar. Att elda med ved för att värma upp huset kan vara riktigt billigt. Vedeldning är relativt miljövänligt. Visst ryker det ur skorstenen med ved är ett förnybart, ofta lokalt odlat bränsle. Lukten från vedröken kan dessutom vara mysig. Att använda en vedpanna som husets enda uppvärmning medför dock vissa utmaningar och används den dessutom som enda sättet att värma vatten blir det än mer krävande.

  • Vedpanna kan ge låga uppvärmningskostnader
  • Lokalt producerad förnybar energi

Fördelar med vedpanna

Att det främst är på landsbygden vedpannor är populära har sina förklaringar. Röken kan vålla besvär och skapa osämja om du eldar i en vedpanna i ett tättbebyggt område. En vedpanna ger endast låga uppvärmningskostnader om du har tillgång till billig ved. De som bor på landet har ibland egen skog de kan hugga ved i eller så känner de någon som har skog och som de kan köpa ved billigt av. Bor du på landet och har tillgång till billig ved är en vedpanna ett mycket bra alternativ för uppvärmning av ditt hus, under vissa förutsättningar.

Skall du använda vedpanna som husets enda eller huvudsakliga system för uppvärmning behöver du en vedpanna som kan lagra värmen. En vedpanna behöver vara kopplad till en ackumulatortank för att den skall vara riktigt effektiv. Har du inte en sådan tank kommer du att behöva lägga i ved många gånger per dag och huset är kanske kallt när du vaknar på morgonen. En effektiv vedpanna med en stor ackumulatortank värmer effektivt upp ett hus och det räcker att du eldar en gång per dag för att hålla huset varmt och skönt. Det finns dock inte bara fördelar med vedpanna.

Nackdelar med vedpanna

Att ha vedpanna som huvudsakligt uppvärmningssystem har vissa nackdelar. Att elda med ved är en livsstil och tycker du inte om den livsstilen bör du välja ett annat sätt att värma upp din bostad. För att det skall vara billigt att elda med ved måste du antingen själv hugga veden i skogen eller köpa veden av någon som säljer. Köper du färdig-kapad och kluven ved är det ganska dyrt. Vill du att det skall vara billigt måste du köpa hela träd och själv kapa och klyva veden. Detta är ett drygt jobb och du kommer att få ägna många helger åt detta.

Använder du vedpanna även för att värma vatten måste du elda varje dag, även på sommaren för att få varmvatten. Det är bättre att kombinera vedpannan med en elektrisk varmvattenberedare för att slippa tända pannan även på sommaren. Du kommer också att behöva en hel del utrymme för att lagra veden och för att torka den. En vedpanna behöver också tömmas på aska med jämna mellanrum vilket innebär lite arbete som kan vara ganska smutsigt. Hanteringen av veden kan också vara lite smutsig och har du en vedpanna kommer du att behöva städa pannrummet med jämna mellanrum.

Sammanfattning

Att ha vedpanna som enda uppvärmning är för entusiaster. Det är svårt att vara bortrest om du endast har vedpanna om du inte har någon som kan elda åt dig när du är borta. En vedpanna i kombination med andra system för uppvärmning är dock riktigt bra. Har du tillgång till billig ved är vedpanna bland de billigaste sätten som finns att värma upp ett hus. En vedpanna medför en hel del arbete men arbetet med veden ger dig motion och styrketräning. Askan som du med jämna mellanrum måste tömma ut är bra som gödning så det finns både för och nackdelar med vedpanna.